Minnemarkering for Kristian Schjelderup i dag - 15. januar, 2004

I dag, fredag 16. januar klokken 13:00, er det en kort minnestund for biskop Kristian Schjelderup i annen etasje i bygget som bærer hans navn. Søndag 18. januar 2004 er det 110 år siden biskop Kristian Schjelderup ble født.

Den finner naturlig nok sted i Kristian Schjelderups hus, på Institutt for teologi og filosofi i annen etasje, ved maleriet av han som har gitt huset navn.

Markeringen begynner med noen personlige minner fra høgskolelektor Tor Tanggaard. Han er gift med niesen til Schjelderups enke, og er den som har formidlet maleriet av biskopen som nå henger på Høgskolen.

Professor Pål Repstad vil gi en kort presentasjon av Kristian Schjelderup. Han ga ut biografien "Mannen som ville åpne kirken", i 1989. I boken gir Repstad et biografisk riss av denne allsidige mannen, som begynte som radikal kirkekritiker og Freud-spesialist, og endte som biskop, fremdeles kontroversiell, ikke minst i den såkalte helvetesstriden. Se f.eks artikkelen professor i samtidshistorie, dr. philos Paul Knudsen ved Høgskolen i Lillehammer skrev i Dagbladet ved 50-årsjubileet i januar 2003 .

Biografien er dessverre utsolgt – iallfall ifølge nettstedet gnist.no – Norges største fagbokhandel, som de selv skriver. Men antikvariater og bibliotekene har den.

Minnemarkeringen vil ta en halv times tid, og alle som vil vite mer om han som har gitt navn til dette huset på høgskolen, er velkomne.

Da HiA-styret vedtok navnsettingen på bygg og rom på Gimlemoen i mai 2001, var dette oppsummeringen av Kristian Schjelderups liv:

"Kristian (Vilhelm Koren) Schjelderup (1894-1980). Født i

Tvedestrand, fra 1903 i Kristiansand, der faren ble biskop 1908. Cand.theol. 1918, dr.theol. 1923. Liberal teolog. Universitetsstipendiat 1921-27. Grunnla Nansenskolen 1938, Grini-fange fra 1942. Biskop i Hamar 1947-64. Ordinerte den første kvinnelige prest i Norge, Ingrid Bjerkås, i 1961."

I Meincke-slektens historie står disse opplysningene:

Hamarbiskopens far med samme navn - Kristian Vilhelm Koren Schjelderup – var født i Ullensaker på Romerike i 1853. Han ble student i 1870, cand. theol. i 1875, pers. kap. til Moss 1876, kallskapellan i Kristiansand 1880, sogneprest til Dybvaag 1890, prost til Oddernes 1903, biskop i Kristiansand 1908. Han var ridder av St. Olavs Orden

Moren var Henriette Nicoline Hassel (1855 – 1922). Hamarbiskopen hadde fire eldre søsken – Dorothea, Augusta Fredrikke, Vilhelm og Hendy – alle født i Kristiansand, og en yngre bror – Harald Krabbe – som i likhet med Kristian ble født i Tvedestrand. Harald Krabbe Schjelderup var professor i filosofi og psykologi ved Universitetet i Oslo.


E-post: tormartin.lien@hia.no